Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Who am I and Why?
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001714
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22780 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt je multilaterálna mládežnícka výmena, ktorá sa má uskutočniť v Gruzínsku od 23. do 30. 6. 2018. Projekt je zameraný na prevenciu voči radikalizmu prostredníctvom porozumenia rôznych kultúr. Aktivity projektu: workshopy, diskusie zamer
Koordinátor:Youth leaders of RCM