Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative learning
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001756
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48225 €
Sumár projektu:Projekt organizácie V.I.A.C je koncipovaný ako dve nadväzujúce mobility s cieľom zapojiť 60 pracovníkov s mládežou. Vychádza z potreby rozvíjať u mladých ľudí kreativitu a hľadá nové spôsoby ako ich osloviť. Hlavným cieľom projektu je naučiť pracovníkov s
Koordinátor:V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE