Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Práca s deťmi a mládežou v centre voľného času.
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA125-001640
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27628 €
Sumár projektu:Projekt sa bude realizovať prevažne v Centre voľného čas v Starej Ľubovni, kde sa budú realizovať pravidelné aktivity a krúžková činnosť. Časť aktivít sa bude realizovať v mestách Poprad a Prešov. Cieľom projektu je poskytnúť mladým ľuďom s nedostatkom pr
Koordinátor:Centrum volneho casu