Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the way towards self-sufficiency
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA125-001676
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12480 €
Sumár projektu:Dobrovoľnícky projekt so zapojením partnerov z krajiny programu (Francúzsko) pre 2 dobrovoľníkov z Francúzska, v trvaní 10 mesiacov so začiatkom od 01.5.2018. Všetky 2 dobrovoľnícke aktivity sú dlhodobé (245 dní). Zámer projektu je zvyšovanie povedomia o
Koordinátor:o.z. Bylinka