Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forgotten but proactive
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA125-001679
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12924 €
Sumár projektu:Dobrovoľnícky projekt so zapojením 4 partnerov z krajín programu (Česká republika, Fínsko, Rumunsko a Španielsko) – skupinové dobrovoľnícke aktivity pre 16 dobrovoľníkov, po 4 z každej zapojenej krajiny (CZ, SU, RO, ES) v trvaní 10 mesiacov so začiatkom o
Koordinátor:MLADIINFO SLOVENSKO