Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznaj a zaži
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA125-001741
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34004 €
Sumár projektu:Projekt „Spoznaj a zaži“ je realizovaný Spoločenstvom evanjelickej mládeže (SEM), za účelom hosťovania 4 dobrovoľníkov/dobrovoľníčok z Nemecka. Celková doba trvania projektu je 24 mesiacov, kde dobrovoľníci/dobrovoľníčky sú rozdelené do párov po 11 mesiac
Koordinátor:Spolocenstvo evanjelickej mladeze-oblastné centrum