Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Scout Agora
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001768
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33950 €
Sumár projektu:Projekt má byť 5 dňovým školením pre 45 pracovníkov s mládežou (YW) + 5 facilitátorov, ktorí sú prepojení na Skautské organizácie. Tréning by má byť uskutočnený v B. Štiavnici. Do tréningu je zapojených 20 skautských partnerských organizácií, ktorý budú
Koordinátor:Slovenský skauting