Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnes neformálne
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001791
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14520 €
Sumár projektu:Mobilita pracovníkov z mládežou sa zaoberá gamifikáciou a využitím hier pri neformálnom vzdelávaní. Projekt plánuje so zapojením jednej partnerskej organizácie z Česka, kvôli jazykovej bariére. Plánujú so zapojením 22 účastníkov z toho sú 2 s nedostatkom
Koordinátor:Detská organizácia FÉNIX,o.z