Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Connecting roots
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001792
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27080 €
Sumár projektu:Šesťdňová mobilita pracovníkov s mládežou, zameraná na zvýšenie kapacity zúčastnených organizácií, zvýšenie kvality podávaných KA1 a príprava na KA2. Projekt bude fungovať zároveň ako contect-making seminar, úlohou ktorého bude nadviazať cezhraničnú spolu
Koordinátor:Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie