Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kraj a mestá spolu pre mladých
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA347-001776
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50000 €
Sumár projektu:Projekt v trvaní 22 mesiacov, predkladá Regionálne centrum mládeže z Trenčína. Projekt má za cieľ vytvoriť analýzu potrieb mladých ľudí na miestnych úrovniach v TSK, tvorbu koncepčných materiálov potrebných pre prácu s mládežou, vzdelávanie pracovníkov s
Koordinátor:Regionalne centrum mladeze