Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladí lídri pre tvorbu verejných politík
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA347-001786
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26390 €
Sumár projektu:Projekt štruktúrovaného dialógu bude realizovať Rada mládeže Slovenska v období novembra 2018 do júna 2020. Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí a dôležitých dospelých na to, aby proces participatívnej tvorby verejnej politiky smeroval k reálnemu zap
Koordinátor:RADA MLADEZE SLOVENSKA