Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Back to the roots
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001914
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13665 €
Sumár projektu:Projekt Back to tho roots je mládežnícka výmena pre 23 mladých ľudí zo štyroch krajín - Slovenska, Estónska, Rakúska a Španielska. Témou projektu je stráviť týždeň v prírode, pričom sa budú správať podľa zásad trvalo udržateľného života. Účastníci získaj
Koordinátor:Youth Europa Slovakia