Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativity Through Fairy Tales
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001932
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19525 €
Sumár projektu:Projekt Creativity Through Fairy Tales predkladá neformálna skupina VIBE - Youth group for education and cultural development z Trnavy. Zámerom medzinárodnej výmeny mládeže, ktorá prebehne od 1. do 8. júna v Trnave, je rozvíjať predstavivosť a kreativitu
Koordinátor:VIBE - Youth group for education and cultural development