Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Think local, act local
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001935
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19335 €
Sumár projektu:Sociálne podnikanie a inovácia vo vidieckych oblastiach je projekt zameraný pre 27 pracovníkov s mládežou od 8 rokov ktorí chcú zlepšiť svoju prácu v rámci zručností súvisiacich so sociálnym podnikaním, inovácií v Európe,vidiecky cestovný ruch a na začlen
Koordinátor:Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia