Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIPEN Junior 2019 - Peer to peer, face to face
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001944
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17550 €
Sumár projektu:Projekt predkladá Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave. Patrí do série projektov vytváraných organizáciou HIPEN - sieťou odborníkov pracujúcich s osobami so sluchovým postihnutím. Do projektu je zapojených 8 partnerskýc
Koordinátor:Stredna odborna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim