Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krok vpred do Európy
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001945
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19205 €
Sumár projektu:Projekt Krok vpred do Európy zapája 43 mladých ľudí zo štyroch krajín (ČR, PL, RO, SK) a sústredí sa na aktuálnu tému zvyšovania participácie mladých ľudí v rámci EÚ, s ohľadom na blížiace sa voľby do EP v roku 2019. Mládežnícka výmena bude realizovaná v
Koordinátor:unstoppable