Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidarity - just a word?
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001968
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20550 €
Sumár projektu:Projekt je spoločnou iniciatívou 6 organizácií zo Slovenska, Českej republiky, Malty, Litvy, Lotyšska a Estónska.Predkladá ho organizácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Hlavným cieľom tohto projektu a teda aj aktivity výmena mládeže, j
Koordinátor:V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže