Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Demo)cracy
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-002013
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39195 €
Sumár projektu:Projekt (Demo)cracy je mládežnícka výmena pre 45 mladých ľudí od 17 do 23 rokov zo siedmych krajín Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Španielska a Turecka, ktorá sa uskutoční v dnoch 13. - 23. 7. v Košickej Belej. Cieľom projektu je motivovať m
Koordinátor:Change Your Self