Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roll the dice
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-002015
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47061 €
Sumár projektu:Projekt obsahuje dva školiace kurzy pracovníkov s mládežou zamerané na využitie hier vo vzdelávaní. Do projektu sú zapojení účastníci zo Slovenska, Španielska, Talianska, Portugalska, Česka, Grécka, Lotyšska, Belgicka a Holandska. Kurzy sa budú realizova
Koordinátor:V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže