Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating Paddle Ability
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-002025
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25840 €
Sumár projektu:Vzdelávacia aktivita je príležitosťou pre 29 pracovníkov s mládežou zo 6 európskych krajín, ktorí sa zaujímajú o prácu s využitím zážitkovej pedagogiky. Projekt prináša nové metódy a ich využitie pri práci s mladými ľuďmi pochádzajúcimi zo znevýhodnených
Koordinátor:Studio Zazitku - Outward Bound Slovensko o.z.