Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bez bariér
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060090
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24595 €
Sumár projektu:Projekt "Bez bariér" je projektom základnej školy s materskou školou v Jarovciach, ktorý si dáva za ciel vytvoriť školu, kde v rámci inkluzívneho vzdelávania poskytujeme kvalitné vzdelanie pre všetkých žiakov. Predpokladom k tomu je vyškolenie pedagógov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Vždy dvaja pedagógovia, príp.vedenie školy sa zúčastnia spolu šiestich rozličných kurzov, na ktorých si rozšíria svoje kompetencie pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tie potom implementujú to výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje skúsenosti budú zdielať nielen s kolegami prostredníctvom otvorených hodín, príspevkoch na poradách a metodickými usmerneniami, ale aj zverejňovaním metodických listov z konkrétnych aktivít na webových portáloch. Vďaka projektu tak integrovaní žiaci začnú dosahovať lepšie výsledky a budú úspešní v ďalšom štúdiu na strednej škole.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Trnkova 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
Bratislava - Jarovce