Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krok za krokom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060102
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2320 €
Sumár projektu:Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na kvalitu poskytovaného vzdelávania, na úroveň vybavenosti školy, na zlepšenie úspešnosti detí. Vzhľadom na povahu výstupov aktivít bude zabezpečené udržanie kvality poskytovaných dlhodobých úžitkov aj po skončení projektu. Existuje predpoklad, že nové získané charakteristiky bude cieľová skupina využívať aj v budúcnosti, čím si zlepší jej sociálno-ekonomické postavenie v našej materskej škole. Získané poznatky budú aplikované v materskej škole pre 676 detí.
Koordinátor:Materská škola Jána Kollára 896
Malacky