Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideme ďalej!
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060237
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32675 €
Sumár projektu:Prvýkrát sme do projektu vstupovali v r. 2015 a to veľmi opatrne a nevedeli sme, čo očakávať. Projekt sa však stretol s veľkým ohlasom a tak sa doň zapájame už po 4. krát. Nosnými témami, ktoré sa vyskytli v každom z nich je inkluzívne vzdelávanie, rozširovanie kompetencií v umeleckých predmetoch a cudzích jazykoch. Neskôr sme k tomu pripojili aj oblasť vzdelávania vo waldorfskej pedagogike. V tomto projekte je naplánovaných 14 mobilít, ktoré chceme zrealizovať v priebehu 16 mesiacov. Umenie, ako pracovný nástroj, má zásadné miesto v našej škole - tento rok sa idú vzdelávať učiteľky v oblasti dirigovania zvončekového orchestra, werbeck spevu a vizuálneho umenia. Jazykové zručnosti, rozvíjanie kultúrneho dedičstva, rozvoj kritického myslenia, či učenie na základe otázok sú témamy kurzov, ktoré nám pomôžu lepšie vystavať naše vyučovanie, pri ktorom síce chýbajú učebnice, ale nie dôležité vyskumné zdroje. "Waldorfskými" témamy budú tento rok na kurzoch Bothmerova gymnastika a Starnutie, ako nevyhnutný koniec. Ani manažment školy neobchádzame - v poslednej dobe sa nám rozmnožili problémy s komunikáciou s rodičmi, kde veľkou témou bolo nevhodné správanie detí. Tieto citlivé otázky chceme riešiť najlepšou možnou formou, preto náš personál potrebuje získať potrebné komunikačné zručnosti. Súčasne u nás prebieha zmena v nastavovaní procesov v škole. Pri tej príležitosti by sme radi získali dobré know-how od partnerov z iných EU škôl. Z prihlásených 12 účastníkov je 6 takých, ktorí sa už E+ mobilít zúčastnili v minulosti, 6 sú nováčikovia v takomto projekte. 2 učitelia ešte nie sú vybratí. V novembri u nás prebehla informačná kampaň o projekte a od decembra sme intenzívne pracovali na zháňaní vhodných kurzov, ktoré by vhodne pomohli naplniť náš Európsky plán rozvoja. Počas čakania na pozitívny výsledok budeme robiť prípravné práce k hladkému priebehu nastávajúcich mobilít, ako vyhľadávanie vhodných prepravných a ubytovacích možností, hľadanie správneho poistenia... Súčasťou prípravy bude individuálne doučovanie angličtiny. Účasťou na mobilitách chceme dosiahnuť zlepšenie kvality manažmentu a pedagogického personálu školy. Osvojením si nových zručností prinesieme do školy nové myšlienky, ktoré po zrealizovaní pomôžu k skvalitneniu celej organizácie.
Koordinátor:Súkromná základná škola Waldorfská
Bratislava