Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uč sa a podaj ďalej
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060284
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5710 €
Sumár projektu:Vzdelávanie je nielen v súčasnosti najdôležitejšou potrebou pre jednotlivca,ale aj bezpochyby pre spoločnosť. Postavenie a práca učiteľa je v súčasnosti predmetom neustáleho menovania požiadavky spoločnosti. Učitelia majú veľa funkcií, takže je dôležité, aby sa učiteľ mohol ďalej učiť a profesionálne sa mohol rozvíjať. Preto je predovšetkým potrebné vytvorenie fungujúceho podporného systému pre profesionálny rozvoj a systém pre ďalšie vzdelávanie, o čom sa stále viac diskutuje v profesionálnej a širokej verejnosti. Budúcnosť našej materskej školy sa snažíme formovať a ovplyvňovať s ohľadom na naše deti a ich potreby. K tomu vytvárame a inovujeme našu stratégiu, rôzne inovačné a motivačné postupy práce a tak sa snažíme vytvoriť spoločný cieľ. Cieľom nášho projektu je odovzdať získané skúsenosti a tak zvýšiť úroveň výchovy a vzdelávania našich detí . Radi by sme zatraktívnili výchovu a vzdelávanie v našej materskej škole, ako aj získali nové kontakty, od ktorých očakávame ďalšiu vzájomnú spoluprácu, ako aj zlepšenie jazykových, sociálnych a komunikačných kompetencií. Ďalším dôležitým aspektom projektu je získavať nových priateľov aj formou eTwiningových aktivít a udržiavať ich naďalej.
Koordinátor:Materská škola
Prešov