Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorení novým príležitostiam
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060291
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12900 €
Sumár projektu:ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochu je škola, ktorá drží krok s dobou a snaží sa vyučovať moderne a inovatívne. Hoci sme menšia škola, máme záujem o nové trendy vo vyučovaní a nadväzovaní kontaktov na medzinárodnej úrovni. V rámci tohto projektu chceme, aby sa naši zamestnanci naučili pracovať na projektoch, ktoré rozvíjajú spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Cieľmi projektu je zaškoliť učiteľov, aby vedeli správne pripraviť a napísať projekt, ktorý je prospešným pre školu. Aplikovať jeho výsledky v pedagogickej praxi. Pre daný počet účastníkov sme sa rozhodli preto, lebo sme ešte nemali možnosť participovať na takomto projekte a myslíme si, že pre začiatok je lepšie keď sa zúčastnime školení vo dvojiciach. Účastníkov sme vyberali podľa ich kvalifikácie a ďalšiemu prínosu pre našu školu. Účastníci budú ďalej implementovať výsledky školení do praxe vyučovania a písania projektov. Plánované aktivity sú kurzy v Chorvátsku, na Cypre a v Grécku a sú opísané vyššie, taktiež sú vyššie uvedené ich očakávané výsledky a prínosy pre školu a okolie. Predovšetkým chceme rozvinúť spoluprácu v medzinárodnej oblasti, zlepšovať vyučovací proces a vzdelávať pracovníkov našej školy.
Koordinátor:ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
Dlhé nad Cirochou