Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesijný rast pedagógov - potreba dnešnej doby
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060340
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22505 €
Sumár projektu:Cieľom tohto projektu je skvalitniť a zaktualizovať výučbu anglického jazyka na Cirkevnej spojenej škole tak, aby bola na súčasnej európskej úrovni. Výsledkom má byť jazykovo zdatný žiak, ktorý bude schopný študovať na ktorejkoľvek európskej škole. Skvalitnenie výučby sa bude týkať prvého a druhého stupňa základnej školy, bilingválneho gymnáziá a žiakov s poruchami učenia. Toto zmodernizovanie a zatraktívnenie vyučovania anglického jazyka chceme dosiahnuť vyškolením dvoch pedagógov vyučujúcich anglický jazyk na prvom stupni ZŠ, dvoch pedagógov z druhého stupňa, dvoch pedagógov z bilingválneho gymnázia a vyškolením špeciálnej pedagogičky na našej škole. Účastníci projektu následne vyškolia aj ostatných kolegov a spoločne sa dohodnú na postupoch, ktoré zavedú do výučby anglického jazyka. V prípravnej fáze projektu účastníci projektu prehĺbia a zaktualizujú svoje vedomosti o súčasnom vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov formou sebavzdelávania a intenzívneho sledovania učiteľských portálov venovaných výučbe cudzieho jazyka a svoje vedomosti prekonzultujú na predmetových komisiách. Potom sa zúčastnia štruktúrovaných kurzov vo Veľkej Británii. Náplňou štruktúrovaných kurzov bude školenie v oblasti jazykového rozvoja, metodologických postupov používaných pri výučbe cudzieho jazyka, kontakt so súčasnou britskou kultúrou a spôsobom života, spoznávanie krajiny, nadviazanie kontaktov medzi učiteľmi cudzieho jazyka v rámci Európskej únie. Svoje poznatky spíšu do krátkej metodologickej príručky, ktorá bude voľne dostupná na internete na učiteľskom portáli v slovenčine i v angličtine a poslúži vyučujúcim nielen na našej škole, ale aj v rámci regiónu a Slovenska. S účastníkmi štruktúrovaných kurzov z rôznych európskych krajín a ich školami chceme nadviazať družbu za účelom zdieľania dobrej učiteľskej praxe, učebných a testovacích materiálov. Komunikačným jazykom bude anglický jazyk.
Koordinátor:Cirkevná spojená škola
Bardejov