Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola hrou
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060371
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2810 €
Sumár projektu:Sme malá vidiecka škola, do ktorej dochádzajú žiaci z desiatich okolitých dedín. Máme veľa začlenených žiakov z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vrátane talentovaných žiakov. Chceme, aby naša škola dokázala pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby vedela prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvorila v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu a v konečnom dôsledku, aby sa zlepšili medziľudské vzťahy v celej komunite. Preto v rámci projektu Erasmus+ riaditeľka školy so svojou zástupkyňou absolvujú päťdenný seminár Škola hrou. Zoznámia sa s účinnými cestami, ako efektívnejšie využívať mozgovú kapacitu a zároveň trénovať pamäť. Budú spoločne hľadať príčiny, prečo si deti navzájom ubližujú a ako rozlíšiť prejavy šikany. Zapoja sa do praktických cvičení zameraných na využitie metodiky štruktúrovaného učenia, tvorby pomôcok a postupov pri práci s motiváciou. Vzdelávací program seminára im ponúkne zážitkové aktivity a hry, pomocou ktorých si vyskúšajú sami na sebe, ako sa dá pracovať so žiakmi v triede. V sebapoznávacích cvičeniach si vyskúšajú a upevnia rôzne efektívne komunikačné techniky. Svoje skúsenosti odovzdajú ostatným pedagógom školy formou otvorených vyučovacích hodín s uplatnením získaných zručností. Veríme, že sa nám tak podarí zlepšiť pracovnú atmosféru v triedach, že škola sa stane hrou pre všetkých.
Koordinátor:Základná škola Kvačany
Kvačany