Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od vzdelávania k úspechu-2019
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060428
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40887 €
Sumár projektu:Cieľom je aj zvýšenie možnosti uplatnenia študentov v zamestnaní. Pre potenciálneho zamestnávateľa sa účastníci mobilitných projektov sa môžu stať viac zaujímavejší, keďže disponujú skúsenosťami a zručnosťami zo zahraničných firiem. Študenti by mohli mať lepšie možnosti uplatnenia na trhu práce a ich zamestnateľnosť by stúpla po absolvovaní odborných stáží v zahraničí. Zároveň našim ďalším cieľom je aj vytvorenie dobre fungujúcej siete projektových partnerov, aby sme vytvorili pre študentov rôznych odborov možnosť zúčastniť sa projektov mobility, aby získali vedomosti a zvýšili svoje zručnosti. Realizácia zahraničnej stáže pozostáva zo 16 študentov zo 4 odborov: 1. Mechanik elektrotechnik - v čase stáže by sme sa chceli sústrediť na poznatky z odborných predmetov: základy elektroniky, číslicovej techniky, výpočtovej techniky, elektrické merania. Z poznatkov odborného výcviku by sme sa chceli počas stáže zamerať na technickú vybavenosť elektrodielní, na praktické zručnosti pri používaní modernejších elektronických meracích prístrojov a náradí. Z tohto odboru by sme chceli poslať 2-2 študentov na 3-týždňovú odbornú stáž do Talianska v jeseni 2019 a do Rakúska na jar 2020. 2. Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - v čase stáže by sme sa chceli sústrediť na poznatky z odborných predmetov: strojárska technológia, programovanie strojov a zariadení. Z poznatkov odborného výcviku by sme sa chceli počas stáže zamerať na konštrukčné, technologické, montážne a prevádzkové zručnosti pri používaní modernejších strojov - CNC strojov. Z tohto odboru by sme chceli poslať 2-2 študentov na 3-týždňovú odbornú stáž do Talianska v jeseni 2019 a do Rakúska na jar 2020. 3. Stolár - v čase stáže by sme sa chceli sústrediť na poznatky z odborných predmetov: technológia, výrobné zariadenia, materiály. Z poznatkov odborného výcviku by sme sa chceli počas stáže zamerať na návrh, konštrukciu sedacích nábytkov ako aj na praktické zručnosti a prevedenie a na povrchovú úpravu finálnych výrobkov. Z tohto odboru by sme chceli poslať 2-2 študentov na 3-týždňovú odbornú stáž do Talianska v jeseni 2019 a do Rakúska na jar 2020. 4. Autoopravár - mechanik - v čase stáže by sme sa chceli sústrediť na poznatky z odborných predmetov: diagnostika a oprava automobilov, automobily. Z poznatkov odborného výcviku by sme sa chceli počas stáže zamerať na technickú vybavenosť autoservisu, praktické zručnosti pri používaní modernejších technických pomôcok a náradí (karosárske práce, oprava klimatizácie). Z tohto odboru by sme chceli poslať 2-2 študentov na 3-týždňovú odbornú stáž do Talianska v jeseni 2019 a do Rakúska na jar 2020. Keďže študenti budú absolvovať odbornú stáž z každého odboru v 2 rôznych cieľových krajinách, po návrate domov sa naskytne možnosť výmeny svojich získaných odborných skúseností tak u žiakov, ako aj u učiteľov. Dopady na účastníkov: - rozvoj a zdokonalenie jazykových kompetencií - rozvoj odborných kompetencií v rámci odborov účastníkov - nadobudnutie nových odborných vedomostí, naučia sa praktickú prácu novými technickými zariadeniami, strojmi, náradiami - naučia sa nové pracovné postupy, efektívnu deľbu práce - budú samostatnejší, budú sa usilovať o presnosť, precíznosť - budú schopní efektívnej práce v tíme - budú otvorenejší voči iným kultúram - stanú sa v budúcnosti otvorenejšími na vyhľadávanie možností v ich osobnom a pracovnom vývine - naučia sa brať zodpovednosť za seba aj ostatných navzájom - rozvíja sa schopnosť adaptácie na neznáme prostredie Dopady na partnerov: - možnosť vybudovania sieti kontaktov na Slovensku - má možnosť zamestnať mladú, odbornú pracovnú silu - posilnenie spoločensko-sociálneho postavenia Dopady na domáce firmy, partnerov: - získanie odbornej pracovnej sily, ktorá disponuje zahraničnou odbornou skúsenosťou
Koordinátor:Stredná odborná škola- Szakközépiskola
Fiľakovo