Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektovým vyučovaním k modernému vzdelávaniu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060457
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51092 €
Sumár projektu:Naša škola už úspešne realizovala niekoľko mobilitných projektov a zahraničné stáže mali pozitívne ohlasy medzi žiakmi a ich rodičmi, medzi zamestnancami a aj v širšej verejnosti. Škola chce opäť využiť takúto možnosť uplatnenia sa našich žiakov a zamestnancov v zahraničí, pretože projekt zvýšil motiváciu žiakov a vyučujúcich v ich odbore, výrazne sa zlepšili komunikačné schopnosti študentov a samotní žiaci získali vyššie sebavedomie, schopnosť spolupracovať a samostatne rozhodovať. Projektu sa zúčastnia žiaci tretieho ročníka Cirkevnej strednej odbornej školy Sv. Jozafáta v Trebišove, odborov hotelová akadémia (6 študenti), hostinský/-á (6 študenti), kaderník (4 študenti) a majstri odbornej výchovy (6 vyučujúci). Cieľové destinácie sú Miláno Taliansko (majstri) a Praha, Česká republika (študenti). Uskutočnenie mobility plánujeme na začiatok budúceho roka - apríl 2020 v prípade žiakov a október 2019 v prípade vyučujúcich. Aktivita č.1. a/ Ciele projektu pre odbory Hostinský/-á a Hotelová akadémia: - zúčastniť sa výrobného procesu v kuchyni prij. inštitúcie - pracovať s modernými technológiami – konvektomat, salamander, grily, indukčné sporáky a pod., - osvojiť si postupy prípravy českých pokrmov (polievok, hlavných jedál a dezertov) a zdokonaľovanie sa vo všetkých technologických postupoch, ktoré žiaci doteraz poznajú - získať zručnosti v moderných spôsoboch prípravy českých jedál - naučiť sa ako servírovať a upravovať pokrmy na tanieri s využitím najnovších trendov v konkrétnej zahraničnej kuchyni - naučiť sa pracovať na recepcii a osvojiť si zásady marketingu v partnerskom hoteli - naučiť sa pružne sa prispôsobovať podmienkam multikultúrneho prostredia b/ Ciele projektu pre odbor Kaderník: - aktívne sa podieľať na všetkých činnostiach, ktoré súvisia s ošetrovaním vlasov, starostlivosťou o vlasy a ich úpravou do rôznych typov účesov realizovaných v kaderníckom salóne, - nadobudnúť zručnosti v nových spôsoboch úpravy vlasov do účesu - získať poznatky o nových trendoch v účesovej móde, vo farbení a v ošetrovaní a regenerácii vlasov - oboznámiť sa s netradičnými technologickými postupmi používanými pri farbení a regenerácii vlasov - oboznámiť sa s novými prípravkami vlasovej kozmetiky používanými v kaderníckej praxi Aktivita č. 2. Projekt je určený pre majstrov odbornej výchovy študijných odborov hotelová akadémia a spoločné stravovanie. Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v príprave ázijských špecialít, veganských a vegetariánskych jedál, rawfood a superfood receptov a z oblasti manažmentu reštaurácie. Vyučujúcim by sme radi zabezpečili túto mobilitu, keďže považujeme za veľmi dôležité, aby študentom podávali aktuálne informácie na odbornom výcviku a aby mali prehľad v najnovších trendoch vo svojom odbore. Ciele projektu: - zdokonaliť sa v komunikácii na odbornej úrovni v cudzom jazyku - oboznámiť sa s prácou manažmentu reštaurácie - podieľať sa na všetkých činnostiach realizovaných vo výrobnej kuchyni reštaurácie a oboznámiť sa s novými technológiami výroby jedál v hoteli - pracovať s modernou kuchynskou technikou - oboznámiť sa so spôsobom plánovania počtu jedál, so spôsobom kalkulácie a normovania jednotlivých pokrmov, - pripravovať ázijské, vegánske, vegetariánske, rawfood a superfood špeciality
Koordinátor:Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Trebišov