Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitálne médiá – doma a v zahraničí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060459
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29699 €
Sumár projektu:ZAHRANIČNÁ MOBILITA SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY - MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA V SLÁDKOVIČOVE 2019/2020 1. TURNUS - Miesto stáže: Budapešť, Maďarsko - Účastníci: 5 žiakov z 3. a 4. ročníka a 1 sprevádzajúca osoba - Odbor: grafik digitálnych médií - Obdobie: apríl 2020 - Trvanie: 3 týždne 2. TURNUS - Miesto stáže: Praha, Česká republika - Účastníci: 8 žiakov z 3. a 4. ročníka a 1 sprevádzajúca osoba - Odbor: grafik digitálnych médií - Obdobie: apríl 2020 - Trvanie: 3 týždne Z 13 účastníkov minimálne 3 (ca. 25% z celkového počtu) pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci stáže sa študenti zaujímajú o prax v reálnom pracovnom prostredí vo firmách v zahraničí a o prácu podobného charakteru ako je ich odbor, aby mohli získať nové odborné poznatky a skúsenosti aj zo zahraničnej profesionálnej oblasti grafiky a digitálnych médií. VÝZNAM PROJEKTU SPOČÍVA: - vo väčšej odbornosti a inovačných metód žiakov - v nadobudnutí vedomostí o nových CMS systémoch (WORDPRESS, JOOMLA, PUBLIS) - vzhľadom na geografickú blízkosť Maďarska a Českej republiky v možnosti získavania pracovných príležitostí, kontaktov a spolupráce - v uplatnení sa vo svojom regióne - v rozvíjaní podnikateľských aktivít - vo využívaní získaných medzinárodných kontaktov a skúseností - v lepšom uplatnení sa na trhu práce vďaka skúsenostiam získaným v zahraničí - v sebavedomí, samostatnosti, flexibilite, prístupe k povinnostiam - v spoznávaní iných kultúr, zvyklostí a postoja k národným hodnotám HLAVNÉ CIELE PROJEKTU SÚ: - skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových skúseností v odbore grafik digitálnych médií s dôrazom na sociálne médiá a aplikácie - osvojenie si nových technických postupov, pracovných metód a programov - CMS systémy WORDPRESS, JOOMLA, PUBLIS - využívanie nových technológií v odbore GDM - porovnanie už získaných vedomostí s postupmi, princípmi a rozdielmi cieľovej krajiny - vytvorenie predpokladov pre budúcu prospešnú spoluprácu s partnermi
Koordinátor:Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
Sládkovičovo