Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborné vedomosti zo zahraničia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060473
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37654 €
Sumár projektu:Do projektu by sme chceli zapojiť 3 učebné odbory: Kuchár, Čašník a Cukrár. Učebné odbory absolvujú svoju zahraničnú mobilitu v Maďarsku v 3 hoteloch, v Česku 1 hotely a v 1 kaviarni. Ich počet sme naplánovali nasledovne: - študenti z odboru Kuchár (3 HU/3 CZ) - študenti z odboru Cukrár (3 HU/3 CZ) - študenti z odboru Čašník (3 HU/3 CZ) Mobility sme naplánovali na september/október 2019. V hoteloch budú študenti zaradení po jednom z jednotlivých odborov. Toto rozdelenie nám umožní porovnať nielen skúsenosti z domáceho a zo zahraničného prostredia, ale aj skúsenosti z jednej krajiny, ale z iných pracovísk. Cieľom tohto projektu je, aby sme umožnili našim študentom absolvovať zahraničnú stáž, aby si takto rozšírili svoje vedomosti v rámci svojho odboru, aby takto reagovali na požiadavky pracovného trhu. Skúsenosti zo zahraničia budú slúžiť aj ako stimuly pre modifikáciu obsahu odborných predmetov. Ďalším cieľom stáží je rozšírenie jazykových kompetencií študentov. Keďže stáže sa realizujú v medzinárodných hoteloch, komunikácia v cudzom jazyku bude pre študentov nevyhnutným prvkom každodennej práce. Viacjazyčné prostredie a charakter zahraničných mobilít automaticky naznačujú medzinárodné pracovné prostredie. Študenti dostanú možnosť na to, aby porovnali medzikultúrne rozdiely, aby ich poznávali a pochopili. Prijatie a pochopenie jedinečnosti jednotlivých kultúr ich vedie k tolerancii a k spolupráci s reprezentantmi ostatných národov. Špecifické ciele projektu podľa jednotlivých odborov: 1. Čašník: - oboznámiť sa s pracovným štýlom zahraničného hotela - oboznámiť sa s formami predaja nápojov a jedál v hoteli - oboznámiť sa s pravidlami jednoduchej obsluhy v hoteli - oboznámiť sa s pravidlami hotela pri podávaní špecialít a s prácou s ponukovými vozíkmi - získať zručnosť v dokončovaní jedál pred hosťom - získať zručnosť v príprave miešaných nápojov - získať zručnosť v podávaní kávy a digestív podľa pravidiel hotela - získať zručnosť v obsluhe v hotelovej izbe - získať zručnosť v podávaní jedál v hotelovej izbe - získať zručnosť v príprave podnosov a vozíkov do hotelových izieb podľa miestnych pravidiel - získať zručnosť v zostavení slávnostného menu - získať zručnosť v príprave, realizácii, finalizácii routu, kokteil party, banketu - rozvíjať jazykové kompetencie a odbornú slovnú zásobu - rozvíjať kompetencie spoločenského správania - rozvíjať pozitívny postoj k medzikultúrnemu dialógu 2. Cukrár: - oboznámiť sa s pracovným štýlom zahraničného hotela - získať zručnosť v príprave varených, pečených a studených múčnikov - získať zručnosť v príprave špecialít kuchyne - získať zručnosť v príprave ovocných, mliečnych a smotanových zmrzlín - získať zručnosť v príprave zmrzlín tepelnou úpravou, ochutení a farbení - získať zručnosť v príprave (ne)varených smotanových výrobkov - získať zručnosť v príprave tiramisu a ovocných zmesí podľa miestnych pravidiel - získať zručnosť v príprave vybraných maďarských/českých dezertov a špecialít: - rozvíjať jazykové kompetencie a odbornú slovnú zásobu - rozvíjať kompetencie spoločenského správania - rozvíjať pozitívny postoj k medzikultúrnemu dialógu 3. Kuchár: - získať zručnosť v príprave polievok z jedálneho lístka reštaurácie a v príprave polievok z maďarskej/českej kuchyne - získa zručnosť v príprave hlavných jedál z jedálneho lístka reštaurácie a v príprave hlavných jedál z maďarskej/českej kuchyne - získať zručnosť v príprave špecialít hotela a v príprave vybraných maďarských/českých dezertov a špecialít - rozvíjať jazykové kompetencie a odbornú slovnú zásobu - rozvíjať kompetencie spoločenského správania - rozvíjať pozitívny postoj k medzikultúrnemu dialógu
Koordinátor:Stredná odborná škola sluzieb-Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Dvory nad Žitavou