Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turizmus v Budapešti - praktické tipy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060478
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33601 €
Sumár projektu:Naša škola plánuje vo svojom projekte "Turizmus v Budapešti - praktické tipy" realizovať zahraničnú odbornú stáž v maďarskej Budapešti v septembri 2019. Stáž sa organizuje na 3 týždne a zahŕňa 15 študentov 4. ročníka odboru hotelová akadémia a 2 sprevádzajúcich učiteľov. Cieľom realizovania projektu mobility je umožniť žiakom získať zručnosti v tých činnostiach, ktoré nadväzujú na teoretickú prípravu počas školského roku a zdokonaliť sa v praktickej príprave v študovanom odbore, ako aj nadobudnúť nové, doposiaľ nepoznané praktické skúsenosti. V rámci zahraničnej praxe budú mať žiaci možnosť porovnať organizáciu práce v jednotlivých segmentoch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, hoteliérstvom, kongresným turizmom a event manažmentom na Slovensku a v Maďarsku. V styku so zákazníkmi, spolupracovníkmi a nadriadenými si budú môcť zdokonaliť jazykové kompetencie získané počas vyučovacieho procesu a praxe. Od praxe očakávame, že sa u študentov zvýši samostatnosť, zodpovedný prístup k zvereným úlohám, inovatívnosť, otvorenosť, flexibilita, adaptabilita, odbornosť, tímová práca, empatia a strategické myslenie. Stručný popis plánovaných aktivít zahŕňa prácu na recepcii (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, prezentácia zábavných programov hotela, turistické odporúčania hosťom, ponúkané služby hotela - to všetko v maďarskom a anglickom/nemeckom jazyku), oboznámenie sa s fungovaním a štandardmi štvorhviezdičkového hotela (marketing, F&B, recepcia, housekeeping), oboznámenie sa s event manažmentom a kongresovým turizmom vo štvorhviezdičkových hoteloch, ako aj vytváraním projektových plánov pre ich realizáciu a strategických plánov pre ich organizáciu. Najznamenitejšími dlhodobými prínosmi sú rozvoj kvality cestovného ruchu v regióne a krajine, budovanie medzinárodných vzťahov, zvýšenie odbornosti našich absolventov a rozvoj kongresového turizmu v našom kraji.
Koordinátor:Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Dunajská Streda