Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorme brány odborného vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060496
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27525 €
Sumár projektu:V rámci tohto projektu by sme chceli umožniť 12 našim žiakom z odboru obchodná akadémia absolvovať trojtýždňovú odbornú stáž v Českej republike, v meste Praha. Odbornú stáž plánujeme pre žiakov tretieho ročníka na mesiac apríl 2020. Veková kategória účastníkov je 17 -18 rokov. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú zlepšenie odborných vedomostí našich žiakov z odboru obchodná akadémia. Toho roku sme sa rozhodli zamerať odbornú stáž na zahraničné hotely. Chceme, aby spoznali fungovanie zahraničných hotelov v Prahe, logistiku na jednotlivých úsekoch hotela, aby vyskúšali prácu na recepcii. Získanými skúsenosťami im chceme poskytnúť ďalšiu možnosť pri hľadaní zamestnania. Ak žiaci získajú prehľad o fungovaní zahraničného 4-hviezdičkového hotela, vyskúšajú prácu na ekonomickom oddelení hotela a na recepcii, tieto svoje vedomosti a zručnosti budú môcť zúročiť v budúcnosti a môžu si ľahšie nájsť zamestnanie aj v hoteloch. Chceme, aby lepšie spoznali českú kultúru, iné národnosti, iný život ako u nás na Slovensku. Chceme, aby vyskúšali život vo svetovej metropole, aby získali nové kontakty, spoznali nových ľudí. Viac účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a s odbornou stážou v zahraničí im chceme pomôcť otvoriť svet a umožniť získanie odborných vedomostí a životných skúseností, s ktorými sa im zvyšuje šanca nájsť si v budúcnosti zamestnanie. Sekundárnym cieľom realizovania tohto projektu je prínos pre našu školu (zvýši sa kredit školy a jej konkurencieschopnosť na trhu vzdelávania) a našich zamestnancov (učitelia získajú nové manažérske, interkultúrne, jazykové kompetencie v súlade s EDP, nové cenné poznatky a skúsenosti, ktoré premietnu do svojej ďalšej práce).
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
Sobrance