Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax u "susedov"
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060497
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37544 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom tohto projektu je umožniť 8 žiakom z odboru hotelová akadémia, 5 žiakom z odboru kaderník a 3 žiakom z odboru vlasová kozmetika zúčastniť sa odbornej stáže v Českej republike, v Prahe. Plánovaná dĺžka stáže je 21+2 dní na cestu. V projekte sa chceme zamerať pre odbor hotelová akadémia na tradičnú českú kuchyňu a prácu v českých hoteloch, pre odbor kaderník a vlasová kozmetika na nové trendy v kaderníctve, na nové techniky vo farbení a ošetrovaní vlasov. Stáž by mala umožniť žiakom z odboru hotelová akadémia získať alebo zlepšiť vedomosti, odborné praktické zručnosti a kompetencie v týchto oblastiach: - v oblasti poskytovania hotelových služieb - starostlivosti o klienta, prevádzky a logistiky hotela, prevádzky a činnosti recepcie, plánovanie a riadenie jednotlivých úsekov, ako aj využitie informačných technológií pri týchto činnostiach - v oblasti gastronomických služieb - príprava jedál a kulinárskych špecialít českej kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti (HACCP) - v oblasti podávania jedál a nápojov - plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov - v oblasti doplnkových služieb, kongresové služby v hoteli - ich miesto a význam v ponuke hotelových služieb, plánovanie a realizácia kongresových aktivít - jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku - Praha je medzinárodné mesto, ktoré navštevuje aj veľa zahraničných turistov a podnikateľov, takže žiaci z odboru hotelová akadémia budú mať možnosť komunikovať aj v anglickom jazyku a zlepšiť tak svoje jazykové vedomosti - chceme aby žiaci mali možnosť spoznať cestovný ruch a gastronómiu v Českej republike, osvojiť si prípravu tradičných českých pokrmov ako české buchty, knedle, tradičné polievky a pod. Stáž by mala umožniť žiakom z odboru kaderník získať alebo zlepšiť vedomosti, odborné praktické zručnosti a kompetencie v týchto oblastiach: - získať prehľad o prevádzke kaderníckeho salónu v zahraničí, o spôsoboch komunikácie so zákazníkmi a o poradenských službách - poskytovania kaderníckych služieb – starostlivosť o zákazníka, poradiť k jednotlivým typom tváre daný strih a farbu vlasov - oboznámiť sa s novinkami v odbore, s modernými vlasovými výrobkami a kozmetickými prípravkami - oboznámiť sa s technikami, postupmi a metódami regeneračných ošetrení vlasov - oboznámiť sa s novými technikami strihania, farbenia a melírovania vlasov, - spoznať nové spoločenské účesy za dostupnosti techniky, pomôcok, materiálov a najnovších technológií s dodržaním hygienických a bezpečnostných predpisov. Stáž by mala umožniť žiakom z odboru vlasová kozmetika získať alebo zlepšiť vedomosti, odborné praktické zručnosti a kompetencie v týchto oblastiach: - získať prehľad o prevádzke kaderníckeho salónu v zahraničí, o spôsoboch komunikácie so zákazníkmi a o poradenských službách - poskytovania kaderníckych služieb – starostlivosť o zákazníka, poradiť k jednotlivým typom tváre daný strih a farbu vlasov - oboznámiť sa s novinkami v odbore, s modernými vlasovými výrobkami a kozmetickými prípravkami - oboznámiť sa s novými technikami strihania vlasov - osvojiť si nové techniky a postupy odfarbovania vlasov, farbenia vlasov, techniky a postupy melírovania - ombre, bronde, contouring. Oboznámiť sa s farbami používanými v salóne. Naučiť sa kombinovať jednotlivé prípravky - spoznať nové spoločenské účesy za dostupnosti techniky, pomôcok, materiálov a najnovších technológií s dodržaním hygienických a bezpečnostných predpisov - získať prehľad o manažovaní a prevádzke zahraničného kaderníckeho salónu, naučiť sa v praxi, ako komunikovať s dodávateľmi, ako objednávať a prebrať tovar - získať prehľad o predaji vlasovej kozmetiky, naučiť sa pracovať s elektrickou registračnou pokladňou. Ďalším cieľom tohto projektu je splnenie potrieb školy, ktoré sme uviedli v Európskom pláne rozvoja. Zahraničná odborná stáž 16 žiakov z troch odborov umožní nielen účastníkom stáže osvojenie si odborných vedomostí, zručností a kompetencií, ale cez monitorovanie účastníkov aj sprevádzajúcim učiteľom umožní nazrieť do fungovania zahraničných hotelov a kaderníckych salónov. Cez monitorovanie práce účastníkov a hodnotenie ich práce tútormi prijímajúcich inštitúcií budú mať možnosť oboznámiť sa s novými technológiami, pracovnými postupmi, ktoré môžu zakomponovať do učebných plánov jednotlivých odborov. Komunikáciou s prijímajúcimi organizáciami počas stáže získajú informácie o potrebách zahraničných firiem. Tieto informácie tiež môžu využiť pri modernizovaní Škvp, aby svojím absolventom mohli poskytnúť vzdelávanie, ktoré môžu využiť aj na zahraničnom trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Stará Ľubovňa