Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvorivosť a odbornosť - naša lepšia budúcnosť
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060512
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30646 €
Sumár projektu:Tento projekt by sme chceli realizovať predovšetkým kvôli tomu, aby naši žiaci získali nové vedomosti a zručnosti v rámci svojich odborov. Aby sa dostali na také moderné pracoviská, na ktoré sa v našom regióne žiaľ, nemajú možnosť. Po absolvovaní odbornej stáže v Maďarsku, Taliansku a Rakúsku sme sa teraz rozhodli realizovať mobilitu žiakov v Českej republike, v Prahe. Do projektu by sme chceli zapojiť 12 žiakov zo štyroch odborov: - 3 žiakov z odboru autoopravár-mechanik - 3 žiakov z odboru kaderník - 3 žiakov z odboru kozmetik - 3 žiakov z odboru hostinský. Trojtýždňovú zahraničnú odbornú stáž by sme chceli realizovať v Českej republike, v Prahe v apríli 2020. Ciele nášho projektu podľa jednotlivých odborov: Autoopravár-mechanik: Získať nové a zdokonaliť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti pri pracovných postupoch. Poznať inú organizáciu práce v dielňach. Oboznámiť sa s konkrétnymi informačnými a diagnostickými systémami používanými v krajine. Získať nové skúsenosti pri pracovných postupoch, osvojiť si základné lakovnícke práce a technológie. Kaderník: Oboznámiť sa so širokou škálou talianskej vlasovej kozmetiky. Zaoberať sa aplikáciou, vplyvom a účinkami týchto prípravkov na vlasy. Poznať nové trendy v účesovej tvorbe, prí strihaní, farbení, melírovaní a konečnej úprave vlasov. Oboznámiť sa so špeciálnou technikou odfarbovania a tónovania (bleaching and toning). Kozmetik: Získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti kozmetických prípravkov, prístrojového vybavenia a nových technologických postupov pri líčení a vizáži. Porovnať postupy pri kompletnom ošetrovaní pleti. Oboznámiť sa s novými druhmi masáží a modernými elektrokozmetickými prístrojmi. Porovnať postupy pri kompletnom ošetrovaní pleti. Hostinský: Žiaci by mali získať vedomosti a zručnosti pri príprave českých špecialít: tradičných jedál a dezertov. Spoznať fungovanie českej reštaurácie, získať prehľad o pravidlách a technikách obsluhy, osvojiť si gastronomické pravidlá v Českej republike a pravidlá pri zostavení jedálnych lístkov. Predpokladaný dopad projektu: Projektom získané nové poznatky, životné skúsenosti a jazykové zručnosti výrazným spôsobom zlepšujú predpoklady účastníkov k získaniu zamestnania v našom regióne, na Slovensku alebo aj v zahraničí. Naša škola tým pádom sa stane atraktívnejším činiteľom v regióne. Keďže v stále sa rozvíjajúcej EÚ sú jazykové zručností nevyhnutné, projekt umožní účastníkom vyššiu konkurencieschopnosť zvlášť v odboroch poskytujúcich služby. Úspešná realizácia projektu zvýši atraktivitu školy, uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, motiváciu a záujem o štúdium na našej škole. S projektovými partnermi je možná spolupráca aj v budúcnosti. V ďaľších projektoch umožníme ďaľším žiakom možnosť získania odbornej praxe v zahraničí. Tým sa zvyšuje počet mladých ľudí na európskom pracovnom trhu, ktorí získali kvalitnú odbornú prax v zahraničných firmách.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Humenné