Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príprava odborníkov európskej kvality
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060517
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22282 €
Sumár projektu:Odbornej praxe v zahraničí sa zúčastní 10 žiakov. Odborná stáž sa uskutočňuje v priebehu októbra 2019 v Budapešti. Pracovným jazykom bude predovšetkým anglický jazyk, ale medzi účastníkmi sú študenti ovládajúci základy maďarského jazyka. Odbory: 1. mechanik elektrotechnik, 5 žiaci 3-4. ročníka, 2. programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 5 žiaci 3-4. ročníka. Ciele projektu boli stanové v prvom rade na základe potrieb účastníkov: -sledovanie výroby a kontrola kvality priamo vo výrobných dielňach -zdokonaliť sa v pracovnej činnosti - (oboznámiť sa s novými technikami, technologickými zariadeniami, tieto vedomosti účastníci uplatnia nielen počas štúdia, ale aj v pracovnom živote) -riadenie kontinuálneho a efektívneho pracovného myslenia účastníkov pri odstránení poruchy a vyšetrení príčiny (tímová práca, využívanie teoretických vedomostí v praxi, účastník bude schopný navrhovať alternatívy, riešenia na odstránenie poruchy) -oboznámiť sa s novými softvérmi, technickými zariadeniami, ktoré nie sú dostupné v rámci školskej odbornej praxe. Samotná konkrétna realizácia projektu predpokladá a očakáva v rámci 3 týždňov celkového trvania stáže predovšetkým od žiakov vysoký nárast tímových, komunikačných a cudzojazyčných kompetencií, vzhľadom na fakt, že ich tímová spolupráca prekračuje hranice krajiny. Žiaci sú pripravení využiť svoje nadobudnuté remeselnícko-technické schopnosti a zručnosti a ďalej ich rozvíjať. Kompetenciu znalosti cudzieho jazyka získajú počas pobytu v danej cieľovej krajine. Táto celková koncepcia by mala podporiť ochotu i potrebu zainteresovaných žiakov a učiteľov pri celoživotnom učení sa a pripraviť ich takýmto spôsobom na každodennú realitu spoločnosti, ako i na zamestnaneckú mobilitu v rámci Európy. Hranice prekračujúce aktivity u žiakov a zároveň i u samotných učiteľov podporujú (rozvinú a urýchlia) na Európu zamerané jazykové kompetencie ako aj mobilitu. Tieto aktivity by mali naším žiakom pomôcť presadiť sa na európskom trhu práce a flexibilne využiť ponúknutú pracovnú šancu. Miestne veľké, stredné i malé podniky totižto sú už dávno proeurópsky a medzinárodne orientované. Takýmto spôsobom získavajú i oni možnosť vysielať svojich budúcich zamestnancov do svojich pobočiek v Európe, ktorí už takouto proeurópsky orientovanou skúsenosťou vlastne disponujú. Naša škola sa zaväzuje, že v tomto projekte bude používať metódy ECVET, aby takto zabezpečila transparentnosť hodnotiaceho systému a prehľadnosť v prezentácii výsledkov. Prílohy obsahujú tlačivá, ktoré by mali túto transparentnosť zabezpečiť.
Koordinátor:Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca
Košice-Šaca