Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie a pracovné príležitosti
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060525
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:43356 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu Vzdelanie a pracovné príležitosti je realizácia odbornej praxe v Českej republike pre študijné odbory škola podnikania a manažment regionálneho cestovného ruchu Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. Partnerom v projekte je firma Agamos s.r.o. ako sprostredkujúca organizácia a 8 prijímajúcich organizácií poskytujúcich služby v oblasti účtovníctva, právneho, personálneho poradenstva a služieb v cestovnom ruchu, ktoré pôsobia v Českej republike. Odborná prax v uvedených oblastiach je náročná na jazykové kompetencie žiakov. Prax v podnikoch v Českej republike predstavuje pre žiakov jazykovo príbuzné prostredie a zároveň prvý krok do sveta práce v európskom prostredí. Žiaci a učitelia budú aktívne používať nové technológie zamerané na prezentáciu, spracovanie administratívy, rezervačné systémy, účtovníctva. Učitelia odborných predmetov využijú v rámci projektu nástroje ECVET pre formuláciu cieľov, obsahu a hodnotenia odbornej praxe. Úspešná realizácia projektu zvýši kredit školy medzi samotnými žiakmi, ich rodičmi ako aj základnými školami. Následné aktivity pre žiakov základných škôl, rodičov, podnikateľov a širšiu verejnosť predstavia výhody odborného vzdelania, štúdia cudzích jazykov a orientáciu na získanie praktických zručností už počas strednej školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania
Prešov