Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v EU
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060566
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17971 €
Sumár projektu:Odborná prax študentov sa uskutoční na základe požiadaviek regionálneho priemyslu, pre ktorý sa pripravujú naši študenti. Náš partner z Talianska Asocciazione "A Rocca" je s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti odborného vzdelávania a európskych programov. Vyberáme študentov z druhého a tretieho ročníka učebného odboru "autoopravár-mechanik", ktorí na základe vedomostí a skúseností z našich hodín odborného výcviku budú môcť získať nové špecializované zručnosti v oblasti vstrekovacích systémov a diagnostiky automobilov. V ďalšom ročníku štúdia sa budú môcť podieľať na prezentácii projektu v rámci školy, medzi žiakmi základných škôl a verejnosti. Odborná prax sa uskutoční v špecializovaných autoservisoch v Barcellona Pozzo di Gotto vo termíne od 3.10.2019 do 18.10.2019. Študenti získajú praktické skúsenosti s aplikáciou svojich teoretických vedomostí v praxi a zdokonaľujú svoje znalosti cudzích jazykov nielen z hľadiska každodennej komunikácie, ale aj z hľadiska technickej terminológie. Študenti môžu v budúcnosti využiť získané poznatky pri hľadaní nových pracovných miest v iných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí.
Koordinátor:SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
Trenčín