Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanik počítačových sieti na Slovensku a v zahraničí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060571
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62064 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu Mechanik počítačových sieti na Slovensku a v zahraničí je zabezpečiť zahraničnú prax pre spolu 24 žiakov Spojenej školy odboru Mechanik počítačových sieti v Španielskom meste Granada. Súčasťou plánovanej mobility je nadviazanie spolupráce medzi školou a firmami v Španielsku . Tým by sme zaradili Španielsko do našej siete cezhraničnej spolupráce, ktorú si budujeme už niekoľko rokov. Čiastkovými cieľmi sú: - Nadviazanie užšej spolupráce s firmami v Španielsku, prostredníctvom sprevádzajúcich učiteľov - prepojenie teoretického a praktického vyučovanie hlavne v oblasti nadobúdania zručnosti a kompetencií - umožniť žiakom zlepšiť si svoje komunikačné a interpersonálne kompetencie, kompetencie pracovať v tíme - umožniť žiakom prakticky overiť si svoje teoretické vedomosti priamo riešením problémov zadaných firmou - aktívnou účasťou pedagógov na mobilite podporiť ich motiváciu využívať prvky mentoringu vo vzťahu k edukačnému a výchovnému procesu. - budovať identitu európskeho občianstva v hodnotovom systéme našich žiakov - poznaním nových odlišných kultúr a zvykov bojovať proti xenofóbii a rasizmu - rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prosocialného a solidárneho cítenia Neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou tohto projektu je možnosť zažiť a vyskúšať si výhody, ktoré ponúka život v zjednotenej Európskej Únii.
Koordinátor:Spojená škola
Prešov