Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA103-059929
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40290 €
Koordinátor:Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
Dubnica nad Váhom