Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA103-060180
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:131655 €
Koordinátor:Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Banská Štiavnica