Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA103-060213
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51318 €
Koordinátor:Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košice