Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesta európskej spolupráce - vzdelávanie dospelých
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060251
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34102 €
Sumár projektu:Naša jazyková škola, patriaca do siete škôl IHWO, ponúka výuku rôznych jazykov klientom všetkých vekových skupín na Slovensku. Ročne vzdelávame viac ako 3500 klientov hlavne v anglickom jazyku, ale aj v nemeckom, ruskom, talianskom, španielskom a tiež vyučujeme slovenčinu pre cudzincov. Aktivizujeme sa aj v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov anglického jazyka na Slovensku. Realizáciou predkladaného projektu sa snažíme posilniť naše postavenie na trhu jazykového vzdelávania cez rozšírenie ponuky a modernizovanie obsahov vzdelávacích kurzov a začlenením sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania dospelých. Celkovo sa projektu zúčastní 12 zamestnancov školy, 4 členovia manažmentu a 8 učiteľov. Zamerali sme sa na zlepšenie riadiacich kompetencií členov manažmentu a odborných kompetencií našich lektorov. Dosiahnuť naše ciele plánujeme realizáciou dvoch hospitácií na kvalitnej partnerskej jazykovej škole, vyškolením 2 účastníkov za Celta tútorov a účasťou 8 lektorov na vzdelávacích kurzoch. Počas hospitácií účastníci získajú nové inšpirácie a pohľad na fungovanie veľkej a kvalitnej jazykovej školy, na jej programovú a obsahovú ponuku. Realizáciou odborného tréningu získame vlastný tím realizátorov Celta tréningov, ktorý zlepší ponuku certifikovaného vzdelávania učiteľov a spraví ju prístupnejšiu na Slovenskom trhu. Lektori sa počas vzdelávacích kurzov zoznámia s inovatívnymi metódami, postupmi a nástrojmi vzdelávania, ktoré budú aplikovať vo svojej práci. Zdieľaním počas pracovných stretnutí zabezpečíme prenos ich skúseností aj k ostatným lektorom. Z kvalitnejšieho vedenia vyučovacích hodín budú profitovať naši klienti . Realizáciou zahraničných mobilít si všetci zúčastnení zlepšia aj osobné a sociálne kompetencie, nadviažu osobné kontakty a budú viac motivovaní k intenzívnej medzinárodnej spolupráci, ktorú by sme chceli týmto projektom naštartovať. Prenosom projektových skúseností do života našej školy očakávame zlepšenie jej hodnotenia kvality našimi klientmi, etablovanie sa na európskom trhu vzdelávania dospelých a posilnenie nášho postavenia. Nadviazaním osobných zahraničných kontaktov sa chceme začleniť do medzinárodnej spolupráce medzi jazykovými školami.
Koordinátor:International House Bratislava, s.r.o.
Bratislava