Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA107-060396
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:111775 €
Koordinátor:Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava