Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eurotrendy v odbornom vzdelávaní
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060556
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62461 €
Sumár projektu:Zhrnutie projektu v slovenčine aj v angličtine sa nachádza v časti "Prílohy" . - Slovenská verzia - viď príloha číslo 8 - ZHRNUTIE PROJEKTU - Anglická verzia - viď príloha číslo 9 - PROJECT SUMMARY
Koordinátor:Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Poprad