Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učme sa navzájom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060637
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:94950 €
Sumár projektu:V súčasnosti žijeme v digitálnej ére, kedy sa často zabúda na spoločenské a kultúrne hodnoty. Kultúrne dedičstvo sa však neustále vyvíja a zohráva dôležitú úlohu pri formovaní sociálneho a vzdelávacieho povedomia mladých ľudí. V súčasnosti je v európsky
Koordinátor:Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Handlová