Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznajme sa navzájom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060646
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:75214 €
Sumár projektu:Nie je jednoduché uchovávať hmotné a duchovné dedičstvo a príťažlivo a veku primerane ho sprostredkovať deťom predškolského veku. Preto sme sa rozhodli vytvoriť tento projekt, kde si chceme navzájom odovzdať skúsenosti s partnerskými školami o tejto probl
Koordinátor:Materská škola, Ul.1.mája c.4, 969 01 Banská Štiavnica
Banská Štiavnica