Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synchronizujme s prírodou
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060664
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:74134 €
Sumár projektu:Idea projektu vznikla na základe záujmu partnerských škôl zorganizovať spoločný projekt pre žiakov a učiteľov na aktuálnu tému udržateľného rozvoja a tvorby a ochrany životného prostredia. Naše partnerstvo pozostáva z troch škôl – zo Slovenska, Nórska a C
Koordinátor:Spojená škola
Detva