Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Študenti - vyslanci svojej kultúry
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060676
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32136 €
Sumár projektu:Náš projekt školských výmen je zameraný na európske kultúrne dedičstvo. Našou hlavnou motiváciou projektu je možnosť poskytnúť našim študentom príležitosť stýkať sa a diskutovať s rovesníkmi zo zahraničia počas výmenného študijného pobytu. Chceme, aby si
Koordinátor:Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, TrenČín
Trenčín