Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malí programátori
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060678
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50996 €
Sumár projektu:Realizácia projektu Malí programátori je naplánovaná na 2 roky. Žiaci aj učitelia 1. stupňa sa oboznámia s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, budú kódovať v Scratch a zručnosti, ktoré získajú, budú použité pri práci s robotmi. Budú konštruovať a pro
Koordinátor:Základná škola Dargovských hrdinov 19
Humenné